Splošni pogoji uporabe spletnih vsebin/storitev dodatek.si

1. Uvodne določbe

Besedilo veljavnih Splošnih pogojev zavezuje vse uporabnike, ki se nahajajo na spletnih straneh na naslovu http://dodatek.si/. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je avtorsko delo in last DRAVASOFT, računalniško programiranje, Peter Draučbaher s.p. in je informativne narave. Šteje se, da je vsak uporabnik seznanjen s Splošnimi pogoji in da na njih pristaja.

2. Omejitev pravice reproduciranja vsebin

DRAVASOFT, računalniško programiranje, Peter Draučbaher s.p. ne odgovarja za uporabo spletnih strani na naslovu https://dodatek.si/ in za morebitno škodo povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin.

https://dodatek.si/ si prizadeva za pravilnost informacij ter ima pravico vse vsebine spremeniti kadarkoli, brez obveznosti po obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Članki, slike, posnetki in druge vsebine objavljene na spletnih straneh https://dodatek.si/ so lahko reproducirani le v nekomercialne, osebne namene.

Vsebovati morajo vsa opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez navedbe vira. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

3. Sprememba splošnih pogojev in izključitev odgovornosti

DRAVASOFT, računalniško programiranje, Peter Draučbaher s.p si pridržuje pravico spremembe Splošnih pogojev. DRAVASOFT, računalniško programiranje, Peter Draučbaher s.p. zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko ali je nastala uporabnikom zaradi vsebin objavljenih na spletni strani https://dodatek.si/

4. Varovanje podatkov, vprašanja in reklamacije uporabnikov

DRAVASOFT, računalniško programiranje, Peter Draučbaher s.p bo z vsemi podatki zbranimi na straneh https://dodatek.si/ razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo. Za posamezna vprašanja se uporabniki lahko obrnejo na elektronski naslov info@dodatek.si.

Vse reklamacije povezane z delovanjem internetnega omrežja rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.